SPORTUJTE S NÁMI. NAŠE CVIČENÍ JSOU DOSTUPNÁ PRO VŠECHNY.


všestranné cvičení, gymnastika, jóga, pilates, tanec,
volejbal, košíková, karate a mnoho dalšího

Noc sokoloven už se blíží !!

21.6.2024 od 16:00

Nocí sokoloven bude také zakončen letošní cvičební rok. V týdnu od 24.6. do 28.6.2024 budou jen cvičení dospělých dle domluvy s cvičiteli. V sobotu 29.6.2024 už jedeme do Prahy !!!

 

 

 

 

 Příměstský tábor je již obsazen, ale stále máme volná místa na pobytovém táboře !

 Podrobnosti o táborech najdete v aktualitách

 

Členské známky pro rok 2024 je možno platit dle aktuálního ceníku nejlépe převodem na účet.

Pokyny jak uhradit a č. účtu najdete, když budete rolovat na této strance dolů!!!
Úhradu je nutno provést do 5.2.2024. Po tomtu datu bude vstup umožněn pouze na základě předložení kartičky pro rok 2024
nebo zaplacení jednotného vstupného 150 Kč/hodinu


Roční příspěvky lze zaplatit i po telefonické domluvě v kanceláři Sokola.
Pro kontakt s námi prosím používejte e-mail : tisnov@sokol.eu

T. J. Sokol Tišnov vám nabízí

Cvičení a sportovní oddíly

Aktuální nabídka cvičení pro veřejnost zahrnuje několik sportovních kroužků určených pro všechny věkové kategorie. Cvičit s námi mohou rodiče s těmi nejmenšími, školní mládež, dospělí i aktivní senioři. Také se můžete stát členem některého z našich sportovních oddílů, pravidelně trénovat a účastnit se závodů.

Pravidelné akce

Sokol není jen o cvičení, ale o i komunitě lidí, kteří mají rádi pohyb a vzájemné potkávání se na různých zajímavých akcích. Proto v průběhu roku pro vás připravujeme různé sportovní a kulturní akce, kde se můžeme takto potkat a příjemně strávit svůj čas. Termíny aktualizujeme v průběhu roku.

Pronájem prostor

Naše zázemí, jako jsou sportovní haly, sokolovna či sportoviště, jsou rovněž k dispozici k pronájmu na různé kulturní, společenské či prezentační akce. Prostory jsou vybaveny potřebným technickým zázemím. Se zajištěním různých akcí vám rádi pomůžeme. S jejich organizací máme dlouholeté zkušenosti.

Nejbližší akce

Výlet do neznáma

Výlet do neznáma

Pokud přežijete Noc sokoloven, máte jedinečnou příležitost vydat se s námi na zálesácký výlet neznámo kam. Na výlet vyrazíme v 9:00 v sobotu 22.6.2024 od sokolovny

Noc sokoloven

Noc sokoloven

V pátek 21.6.2024 se bude opět konat celostátní akce Noc sokoloven.

Župní slet 2024

Župní slet 2024

župní slet se bude konat v sobotu 25.5.2024 na hřišti za sokolovnou

A byli to partyzáni !!

A byli to partyzáni !!

Vydejte se s námi na dobrodružnou výpravu do hlubokých hvozdů prostoupených partyzány!

CELOROČNÍ PŘÍSPĚVKY OD 1.1.2024

Přihlášku můžete vyplnit na odkazu ZDE

Je nutné vybrat cvičení nebo oddíl, kam budete chodit. Vaše přihláška se nám objeví v systému členské základny a po úhradě příspěvku Vám bude průkaz zaslán na vámi uvedený e-mail. Zároveň Vám bude vystavena vstupní kartička, kterou Vám při další návštěvě vydá dozor u vstupu.

VŠESTRANNOST
Cvičení 1X TÝDNĚ
Děti do 17 let, senioři od 65 let       1 400 Kč
Dospělí 18 – 64 let                               1 900 Kč
Dospělí jako doprovod k R+D            600 Kč
Jedná se o oddíly:
rodiče a děti, předškolní děti, tanečky, žákyně (mladší i starší), gymbaly, rekondik

Cvičení 2X TÝDNĚ
Děti do 17 let, senioři od 65 let     1 900 Kč
Dospělí 18 – 64 let                             2 400 Kč
Jedná se o oddíly:
žáci, ženy, muži, senioři, jóga, košíková

OSTATNÍ
Sportovní oddíly
Děti do 17 let, senioři od 65 let     1 900 Kč
Dospělí 18 – 64 let                             2 400 Kč
Jedná se o oddíly:
karate, lukostřelba

Divadlo, šachy
Jednotné roční příspěvky               1 200 Kč

Nácvik sletových skladeb, oddíl pobytu v přírodě Jasánek (pravidelné schůzky)
Cvičenci na slet musí mít uhrazenou známku ČOS, která je mimo jiné součástí členských příspěvků
Děti do 17 let, senioři od 65 let      300 Kč
Dospělí 18 – 64 let                              600 Kč

Platí jen pro ty co nechodí do jiného cvičení.

Jednotné vstupné na jakoukoli hodinu je od 1.1.2024  150 Kč

Cvičitelé
18-64           600 Kč
nad 65         300 Kč
Pomahatelé do 18 let         300 Kč
Cvičitelé mají vstup na jiná cvičení zdarma.

INFO
V případě návštěvy více různých oddílů a cvičení cvičenec platí plnou cenu dražšího cvičení a navíc 500 Kč za rok za další cvičení v týdnu.
Příklad:
Žákyně 12 let bude chodit do lukostřelby a do cvičení všestrannosti. Uhradí roční příspěvky oddílu Lukostřelby = 1 900 Kč + 500 Kč za 1 hodinu týdně cvičení všestrannosti za rok. Celkem uhradí roční příspěvky ve výši 2 400 Kč.

Cvičení PILATES s A. Vlkovou už nebude od 1.1.2024 zahrnuto v sokolských příspěvcích. Sokolky, které chodí do Rekondiku a zároveň na Pilates uhradí roční příspěvky do Sokola za 1 cvičení týdně. Platbu za pilates budete hradit na místě přímo p. Vlkové podle její sazby

Platba příspěvků
– dopoledne v kanceláři T.J. Sokol Tišnov u p. Pavlíčkové
– převodem na účet.
Možnost platby na účet č. 115-8193680247/0100  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ, abychom mohli platbu přiřadit:

  1. Jako variabilní symbol uveďte datum narození člena ve tvaru RRMMDD
  2. Do poznámky k platbě napište jméno, příjmení člena a oddíl nebo cvičení kam chcete docházet
  3. Úplně nový cvičenec vyplní u dozora přihlášku.
  4. Známky a průkazy už se nebudou vydávat, členství je vedeno elektronicky, průkazku vám zašleme na vyžádání e-mailem. Obdržíte barevnou kartičku s vyznačeným, cvičením, které máte uhrazené a tu ukážete u vstupu.
  5. Pro potvrzení za platbu přes účet si napište na e-mail tisnov@sokol.eu, do zprávy napište jméno, datum narození cvičence a datum úhrady
Od 5.2.2024 bude vstup možný pouze po předložní kartičky na cvičení nebo uhrazení jednotného vstupného ve výši 150 Kč

Historie, poslání a zaměření Sokola

POSLÁNÍ SOKOLA

Ideu sokolství vymyslel Miroslav Tyrš před více jak 150 lety. Spatřoval ideál člověka jako někoho tělesně zdatného, duševně a sociálně vyspělého, připraveného pracovat a bránit svůj národ.

Více o historii jednoty Tišnov

VŠESTRANNÉ ZAMĚŘENÍ

S ohledem na všestrannou činnost Sokola se věnujeme nejen sportovním aktivitám, ale do popředí našich zájmů patří i pořádání a účast na různých společenských a kulturních akcích.

Kultura

VŠESOKOLSKÝ SLET

Všesokolské slety patří mezi největší sokolské akce, které jsou velmi významné nejen pro Sokol, ale pro celou zemi. Od založení Sokola se dosud konalo již 16 sletů. Ten poslední slet se stal nedílnou součástí oslav stého výročí vniku Československého státu.

Více o sletu

Děkujeme za podporu