SPORTUJTE S NÁMI. NAŠE CVIČENÍ JSOU DOSTUPNÁ PRO VŠECHNY.


všestranné cvičení, gymnastika, jóga, pilates, tanec,
volejbal, košíková, karate a mnoho dalšího

Mikulášská nadílka v oddílech všestrannosti proběhne v týdnu od 3.12.-7.12.2023

Cvičení v sokolovně bude probíhat až 22.12.2023. O konání jednotlivých cvičení se informujte u svých cvičitelů.

Sokolovna bude uzavřena od 23.12.2023 – 1.1.2024.

Podle pravidelného rozvrhu začneme opět cvičit 2.1.2024

 

 

Roční příspěvky na rok 2023 – přehled najdete níže v úvodu
pokyny jak uhradit a č. účtu najdete, když budete rolovat na této strance dolů!!!

Roční příspěvky lze zaplatit i po telefonické domluvě v kanceláři Sokola.
Pro kontakt s námi prosím používejte e-mail : tisnov@sokol.eu

Hledáme nájemce pro restauraci Krček. V případě zájmu nás prosím kontaktujete na e-mail nebo telefon uvedený v kontaktech

T. J. Sokol Tišnov vám nabízí

Cvičení a sportovní oddíly

Aktuální nabídka cvičení pro veřejnost zahrnuje několik sportovních kroužků určených pro všechny věkové kategorie. Cvičit s námi mohou rodiče s těmi nejmenšími, školní mládež, dospělí i aktivní senioři. Také se můžete stát členem některého z našich sportovních oddílů, pravidelně trénovat a účastnit se závodů.

Pravidelné akce

Sokol není jen o cvičení, ale o i komunitě lidí, kteří mají rádi pohyb a vzájemné potkávání se na různých zajímavých akcích. Proto v průběhu roku pro vás připravujeme různé sportovní a kulturní akce, kde se můžeme takto potkat a příjemně strávit svůj čas. Termíny aktualizujeme v průběhu roku.

Pronájem prostor

Naše zázemí, jako jsou sportovní haly, sokolovna či sportoviště, jsou rovněž k dispozici k pronájmu na různé kulturní, společenské či prezentační akce. Prostory jsou vybaveny potřebným technickým zázemím. Se zajištěním různých akcí vám rádi pomůžeme. S jejich organizací máme dlouholeté zkušenosti.

Nejbližší akce

Vánoční setkání

Vánoční setkání

Výbor T.J. Sokol Tišnov zve všechny členy na sokolské vánoční setkání.

Vánoční pohoda s Jasánkem

Vánoční pohoda s Jasánkem

Vánoční pohoda s Jasánkem bude opravdu pohoda, zpomalíme, naladíme se na blížící se svátky, ozdobíme ne jeden stromeček, upečeme a ozdobíme si perníčky,

Zachraňte Honzíka !

Zachraňte Honzíka !

Další akce oddílu Jasánek – Zachraňte Honzíka ! Co vás čeká a nemine ?

PODZIMNÍ PŘÍSPĚVKY OD 1.9.2023 (pro nové členy)
Přihláška pro nové členy ke staženíZDE

Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu: tisnov@sokol.eu

VŠESTRANNOST
Cvičení 1X TÝDNĚ
Děti do 17 let, senioři od 65 let         800 Kč
Dospělí 18 – 64 let                             1 100 Kč
Dospělí jako doprovod k R+D            600 Kč
Jedná se o oddíly:
rodiče a děti, předškolní děti, tanečky, žákyně (mladší i starší), gymbaly, rekondik

Cvičení 2X TÝDNĚ
Děti do 17 let, senioři od 65 let     1 100 Kč
Dospělí 18 – 64 let                             1 400 Kč
Jedná se o oddíly:
žáci, ženy, muži, senioři, jóga, košíková

OSTATNÍ
Sportovní oddíly
Děti do 17 let, senioři od 65 let     1 100 Kč
Dospělí 18 – 64 let                             1 400 Kč
Jedná se o oddíly:
karate, lukostřelba

Divadlo, šachy
Jednotné roční příspěvky               1 200 Kč

Ostatní
V případě návštěvy více různých oddílů a cvičení cvičenec platí plnou cenu dražšího cvičení a navíc 500 Kč za rok za další cvičení v týdnu.

Cvičitelé
18-64           600 Kč
nad 65         300 Kč

Pomahatelé do 18 let         300 Kč
Cvičitelé mají vstup na jiná cvičení zdarma.

Příklad:
Žákyně 12 let bude chodit do lukostřelby a do cvičení všestrannosti. Uhradí roční příspěvky oddílu Lukostřelby = 1800 Kč + 500 Kč za 1 hodinu týdně cvičení všestrannosti za rok. Celkem uhradí roční příspěvky ve výši 2300 Kč.

Jednotné vstupné na jakoukoli hodinu je od 1.1.2023   150 Kč

Cvičení PILATES s A. Vlkovou už nebude od 1.1.2023 zahrnuto v sokolských příspěvcích. Sokolky, které chodí do Rekondiku a zároveň na Pilates uhradí roční příspěvky do Sokola za 1 cvičení týdně. Platbu za pilates budete hradit na místě přímo p. Vlkové podle její sazby

Platba příspěvků
– dopoledne v kanceláři T.J. Sokol Tišnov u p. Pavlíčkové
– převodem na účet.
Možnost platby na účet č. 115-8193680247/0100  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ, abychom mohli platbu přiřadit:

  1. Jako variabilní symbol uveďte datum narození člena ve tvaru RRMMDD
  2. Do poznámky k platbě napište jméno, příjmení člena a oddíl nebo cvičení kam chcete docházet
  3. Úplně nový cvičenec vyplní u dozora přihlášku.
  4. Známky a průkazy už se nebudou vydávat, členství je vedeno elektronicky, průkazku vám zašleme na vyžádání e-mailem. Obdržíte barevnou kartičku s vyznačeným, cvičením, které máte uhrazené a tu ukážete u vstupu.
  5. Pro potvrzení za platbu přes účet si napište na e-mail tisnov@sokol.eu, do zprávy napište jméno, datum narození cvičence a datum úhrady

Historie, poslání a zaměření Sokola

POSLÁNÍ SOKOLA

Ideu sokolství vymyslel Miroslav Tyrš před více jak 150 lety. Spatřoval ideál člověka jako někoho tělesně zdatného, duševně a sociálně vyspělého, připraveného pracovat a bránit svůj národ.

Více o historii jednoty Tišnov

VŠESTRANNÉ ZAMĚŘENÍ

S ohledem na všestrannou činnost Sokola se věnujeme nejen sportovním aktivitám, ale do popředí našich zájmů patří i pořádání a účast na různých společenských a kulturních akcích.

Kultura  

VŠESOKOLSKÝ SLET

Všesokolské slety patří mezi největší sokolské akce, které jsou velmi významné nejen pro Sokol, ale pro celou zemi. Od založení Sokola se dosud konalo již 16 sletů. Ten poslední slet se stal nedílnou součástí oslav stého výročí vniku Československého státu.

Více o sletu

Děkujeme za podporu