Noc sokoloven

Noc sokoloven

NOC SOKOLOVEN je celostátní akce, která možňuje sokolům i široké veřejnosti  se seznámit s historíí starých sokoloven nahlédnout do různých zakoutí těchto budov.

Noc sokoloven 2024

Program pátek
16:00 – můžete se vydat na Sokolskou cestu, na které se setkáte s významnými sokolskými osobnostmi. Cesta bude cca 5 km dlouhá a vydáte se na ní nejen do sokolovny tišnovské. Na cestě bude spousta zábavných i sportovních aktivit, takže nezapomeňte přijít včas, ať celý okruh stihnete obejít!
18:00 – na antukovém hřišti u sokolovny v Tišnově zapálíme oheň a bude možno si opéct špekáček či jiné dobroty, během kterého zapějeme sokolské písně.
20:00 – program pro děti, které budou chtít v naší sokolovně přespat. Nachystány jsou různé aktivity, od Nerf bitvy až po noční promítání filmu.
Kdo bude chtít v sokolovně přespat, přihlašujte se na e-mail: tisnov@sokol.eu.

Program sobota
8:00 – budíček, rozcvička snídaně
9:00 – odchod na Výlet do neznáma
Výlet Je určen pro děti, které v sokolovně přespí. Je nutné při přihlašování na přespání napsat jestli se výletu zúčastní.

Noc sokoloven 2023
V pátek 23.6.2023 se bude konat již tradiční noc sokoloven, která uzavře letošní cvičební rok. Program začne v 17:00 na hřišti za sokolovnou. Po 18:00 hodině bude na dětském hřišti u sokolovny zapálen oheň a můžete si zde opéct špekáček a dát si pivo nebo limonádu, zahrát si na trávníku KUB nebo si vyzkoušet kriket.
Pro zájemce je připraveno přespání v tělocvičně sokolovny. Na přespání se odebereme mezi 20:30 – 21:00. Večer bude ještě vycházka a noční hra. Ráno bude snídaně. Po snídani se vydáme na výlet s oddílem pobytu v přírodě Jasánek.  Budete potřebovat spacák, polštářek a hyg. potřeby. Podrobnosti upřesníme zájemcům o přespání a o výlet.

Zájemci o přespání se mohou hlásti na email: tisnov@sokol.eu nebo u dozora ve vstupu do tělocvičny.


Noc sokoloven 2022
V pátek 24.6.2022 se bude konat již tradiční noc sokoloven, která uzavře letošní cvičební rok. Program začne v 17:00 na hřišti za sokolovnou, kde obdržíte hrací kartu s mapou. Postupně navštívíte stanoviště na hřišti  i v sokolovně, kde můžete vidět i prostory, které jsou jinak nepřístupné. Vaším úkolem je pak odhalit, kde je skrytý poklad. Po 18:00 hodině bude na dětském hřišti u sokolovny zapálen oheň a můžete si zde opéct špekáček a dát si pivo nebo limonádu, zahrát si na trávníku KUB nebo si vyzkoušet kriket.

Pro zájemce je připraveno přespání v tělocvičně sokolovny. Na přespání se odebereme mezi 20:30 – 21:00. Večer bude ještě vycházka a noční hra. Ráno bude snídaně a zakončení. Budete potřebovat spacák, polštářek a hyg. potřeby.

Zájemci o přespání se mohou hlásti na email: tisnov@sokol.eu nebo u dozora ve vstupu do tělocvičny.


Noc sokoloven 2021

Noc sokoloven bude i v letošním roce tentokrát v termínu 25.6.2021. Program proběhne stejně jako loni hlavně venku. Připravíme soutěže pro děti i dospělé na hřišti za sokolovnou. Pátrací hru v okolí sokolovny a také bude již skoro tradiční pečení špekáčků na starém antukovém hřišti. Doufáme, že se nám do noci sokoloven z něj podaří udělat nové dětské hřiště.


Noc sokoloven 2020
Vzhledem v k velkému množství akcí konaných na podzim se ČOS rozhodla přesunout Noc sokoloven na jarní termín. Pro letošní Noc sokoloven byl vybrán termín 12.6.2020
Ještě v březnu jsme se obávali, že letošní ročník vůbec neproběhne, ale nyní již můžeme s určitostí říci, že Noc sokoloven v Tišnově bude.  Bude mít však trochu odlišný průběh od minulých ročníků a bude probíhat spíše venku než uvnitř.

16:30 – 18:30 hry pro děti na hřišti za sokolovnou
16:30 – orientační hra pro děti i dopělé (nejlépe dvojice, alespoň jeden musí umět psát a číst) – start staré  volejbalové hřiště u sokolovny
18:00 – ukázka vikingské hry KUB – trávník vedle volejbalového hřiště
19:00 – zapálení ohně, opékání špekáčků, povídání, zpívání atd.


Noc sokoloven 2019

  • 16:00 a 17:00 hod. prohlídka sokolovny s průvodcem (sraz před vchodem)
  • 16:00 – 18:00 hod. testování zdatnosti pro všechny věkové kategorie (přísálí)
  • 16:00 – 18:00 hod. úkoly pro děti, registrace od16:00-17:00 v přísálí
  • 19:00 hod. opékání špekáčků (antukové hřiště)
  • 20:00 hod. přespání v sokolovně – pro přihlášené: max. 30 dětí (6-15 let), hry v tělocvičně, čtení na dobrou noc, společná snídaně, s sebou: spacák, polštářek, plyšák

Noc sokoloven 2018 aneb sokolovnou za pokladem

V letošním roce byla v Tišnově na programu cesta sokolovnou za pokladem s objevováním zajímavých míst, kam se cvičenec nebo návštěvník sokolovny při běžných hodinách cvičení nebo společenských akcí nedostane. Nejenom děti všech věkových kategorií, ale i dospělí návštěvníci se rozhodli zkusit své štěstí a získat indicie k nalezení pokladu, což znamenalo projít skoro celou sokolovnou křížem krážem a na sedmi stanovištích splnit sportovní a vědomostní úkoly. Jak už to tak bývá, cestou museli všichni překonat různé překážky, například nástrahy opičí dráhy, zvládnout šplh o tyči, přeskok přes kozu, cvičení na bradlech, přeskok přes švihadlo a mnohé další. Nejenom děti, ale také dospělí návštěvníci byli nadšeni, když se prošli po ochozu kolem sokolovny, kde na ně čekalo další stanoviště, na kterém museli určit známé tišnovské budovy. Na hřišti za sokolovnou pro návštěvníky měli členové lukostřeleckého oddílu připravenou střelbu z luku na cíl. Nejhorší ale asi bylo, vyjít z hřiště opět po schodech, až pod samotnou střechu sokolovny, kde měl svoje stanoviště Děd Vševěd. Po splnění všech úkolů všichni potřebovali znát odpověď na to, kde je ukrytý poklad a proto žádali Děda Vševěda o radu. Ten jim tuto informaci samozřejmě nedal jen tak zadarmo a mnozí se pořádně zapotili nad řešením jeho otázek. Kde byl poklad nalezen, neprozradíme, ale cesta vedla potemnělou chodbou, osvětlenou pouze několika svícemi, až do tajemného místa, kam většinou nemají návštěvníci povolení vstoupit… Akce se zúčastnilo přes sedmdesát dětí a dospělých, někteří cestu zdolali i vícekrát a všichni se již těšíme, co přinese Noc sokoloven příští rok.

Věříme, že se akce Noc sokoloven líbila a my se budeme na další ročník snažit opět vymyslet zajímavý a pestrý program a doufáme, že se opět naší akce zase hojně zúčastníte.

Fotogalerie k Noci sokoloven je zde

Další fotografie jsou k nahlédnutí na Fb stránkách @SokolTisnov.

Více se o celostátní akci Noc sokoloven dozvíte na stránkách ČOS, kde také můžete najít  přehled všech sokoloven, které se letos k akci připojí.

termín akce: 21.6.2024

Děkujeme za podporu