O sokolství v Tišnově

Historie T. J. Sokol Tišnov

Vznik sokolství v Tišnově se datuje do roku 1892. Tehdejší tělocvičnou jednotu založil spolek zhruba 20 osob v čele s Dr. Josefem Drbalem. Postupně se ale jednota rychle rozvíjela a rozrůstala, a proto do roka od založení jednoty padlo rozhodnutí postavit vlastní sokolovnu. Po získání dostatečných finančních prostředků byl dne 15. 8. 1897 položen základní kámen sokolovny a 7. 8. 1898 byla sokolovna slavnostně otevřena. Bohužel došlo v roce 1908 vlivem výbuchu acetylenového přístroje, který byl součástí osvětlení, k velkému poškození budovy. V důsledku této události bylo zavedeno osvětlení elektrické.

Na stavbu původní budovy sokolovny se spotřebovalo 700 m3 kamene,
150 000 cihel, 2000 q vápna a 160 m3 písku.

V poválečných letech se počet cvičících zněkolikanásobil a vzrostl také počet pořádaných společenských a kulturních akcí a původní tělocvična již kapacitně nedostačovala. V roce 1921 byl tedy schválen návrh na přístavbu nového společenského sálu. O několik let později, 9. srpna 1925, byl položen základní kámen nového sálu a 1. srpna 1926 byla přístavba slavnostně otevřena.

V roce 1929 došlo k dalšímu poškození budovy v důsledku blesku, který způsobil požár. Obnova postupuje rychlým tempem a již v červenci 1930 se sokolovna znovu otevírá po dokončených opravách. A až na několik úprav slouží budova sokolovny v nezměněném stavu dodnes.

Po obnovení Československé obce sokolské v roce 1990 se základem Sokola Tišnov stal oddíl sokolské všestrannosti a jógy, později vznikly další oddíly (např. karate, pobyt v přírodě, oddíl koloběhu, šachu). V roce 2001 byl po několikaletém soudním sporu jednotě konečně navrácen její majetek.

Publikace ke stažení

100 let tělocvičné jednoty SOKOL TIŠNOV 1892–1992

Připravili: Leoš Malec, Luboš Kostelecký

Technická spolupráce: Josef Ondroušek

Návrh obálky: Leoš Malec

Počítačová sazba: Oldřich Bartoš

Vydala Tělocvičná jednota Sokol Tišnov v květnu 1992.
Vytiskla Tiskárna a.s. LACHEMA BRNO, Poděbradova 95/97, Brno

Almanach byl vydán ke 100. výročí Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov.
V části tohoto almanachu, který pojednává o historii tišnovského Sokola, byly převážně použity materiály z archívů Sokola a Sokolů a také z různých almanachů, ročenek apod. Tyto materiály jsou doslovně přetištěny.

Deset turistických výletů po Tišnovsku

Autoři:  Jiří Chlup, Ing. Adolf Mistr CSc., Josef Ondroušek (vedoucí skupiny)

Mapky a výškové profily:  Miroslav Makovský, Ing. Zdeněk Jeřábek

Návrh obálky a grafická úprava průvodce: Leoš Malec

Vydala: Tělocvičná jednota Sokol Tišnov v roce 1996, náklad 2000 výtisků.

Tisk: Služba škole Kuřim – 603/96

Deset celodenních turistických výletů po Tišnovsku.

Sokolský Almanach

Vydala: Sokolská župa Pernštejnská v nakladatelství SURSUM v roce 2002.

Sazba, grafická úprava a tisk: SURSUM, Cáhlovská 162, 666 01 Tišnov.

Počet stran: 136

Vydání první

100 LET SOKOLSKÉ ŽUPY PERNŠTEJNSKÉ
110 LET TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL TIŠNOV

Drahoš Kovář

Vydání bylo zpracováno v roce 2002 u příležitosti 110. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov a 100. výročí založení Sokolské župy Pernštejnské.

Použity archivní fotografie.

Zpracováno podle archivních materiálů.

Děkujeme za podporu