Všesokolské slety

Historie sokolských sletů

Všesokolský slet lze zcela jistě považovat za vrchol sokolské činnosti. Od založení Sokola se konalo již 15 sokolských sletů včetně doprovodných průvodů Prahou. Tato velkolepá událost podporující lásku k vlasti je tak významná nejen pro celý Sokol, ale pro celou zemi.

V průběhu historie byl Sokol několikrát rozpuštěn, ale vždy se jeho členové dokázali spojit a společnou ideu znovu vzkřísit. Sokolské slety jsou důkazem soustavné činnosti a společné práce jednotlivých členů všech jednot. Tato společná síla v průběhu historie zapůsobila i za hranicemi našeho státu a sokolské myšlenky se mezinárodně šíří pomocí sokolských organizací založených v řadě evropských zemí, USA a Kanadě. Více si o Sokole ve světě můžete přečíst zde.

V průběhu historie byl Sokol několikrát rozpuštěn, ale vždy se jeho členové dokázali
spojit a společnou ideu znovu vzkřísit. 

Historicky první slet se konal v roce 1882 – dvacet let po založení Sokola. Tehdy cvičilo pod vedením Miroslava Tyrše 700 mužů a v průvodu pochodovalo 1 572 sokolů. S navyšujícím se počtem sletů se navyšovaly nejen řady cvičenců a účastníků průvodu, ale i počet diváků. V roce 1932 se uskutečnil devátý slet ke stému výročí narození M. Tyrše a tehdy se sešlo 190 tis. cvičenců, konaly se 3 průvody se 100 tis. účastníky a slet sledovalo přes milion diváků.

Každý slet se vždy koná na pozadí významné události. Mezi velmi významné je možné zařadit desátý až dvanáctý slet:

 • X. slet v roce 1938 se konal v době fašistické hrozby a stal se tak povzbuzením národa před mnichovskými událostmi.
 • XI. slet v roce 1948 se uskutečnil až po únorovém puči komunistů. Skladba mužů vzpomněla sokolů umučených za války a dále během průvodů došlo i k demonstracím proti režimu a prezidentu Gottwaldovi.
 • XII. slet v roce 1994 se konal po 46leté přestávce. Na tribunu přišel i prezident Václav Havel. V úvodu vystoupení se ozvaly pražské zvony a Sukův pochod V nový život. Slet byl důkazem, že Sokol opět žije.

V roce 2018 se koná již šestnáctý slet, který se tentokrát stal součástí oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu.

XVII. Všesokolský slet 30. června až 5. července 2024

Příprava sedmnáctého ročníku je v plném proudu. Sletový týden se bude konat v Praze od 30. června do 5. července 2024.

Ohlédnutí – XVI. Všesokolský slet 1. až 6. července 2018

Šestnáctý ročník se konal v červenci 2018 na pozadí oslav stého výročí vniku Československého státu. Slet se mimo jiné stal i holdem sokolským generacím a sokolům, jež stáli u zrodu československých legií v době první světové války, ve které bojovali za vnik samostatného státu.
V rámci příprav sletu a oslav se také pořádala celá řada sokolských akcí, předsletových a sletových soutěží. 

11 skladeb VXI. Všesokolského sletu

 1.     MÉĎOVÉ – skladba pro rodiče a děti
 2.     NOTY – skladba pro předškolní děti
 3.     V PEŘINĚ – skladba pro mladší žákyně
 4.     DĚTI, TO JE VĚC! – skladba pro mladší žákyně, mladší žáky
 5.     CIRKUS – skladba pro starší žactvo
 6.     SILUETY – skladba pro dorostenky a mladší ženy
 7.     CESTA – skladba pro ženy
 8.     ŽENOBRANÍ – skladba pro ženy
 9.     BORCI – skladba pro muže
 10.   PRINCEZNA REPUBLIKA – skladba pro seniorky a seniory
 11.   SPOLU – společná česko-slovenská skladba pro ženy a muže
Fotografie z pracovního předvedení hromadných skladeb ČOS pro XVI. Všesokolský slet v roce 2018 (fotografie Marie Brunerová)
Zdroj: http://www.sokol.eu/obsah/5491/xvi-vsesokolsky-slet-2018 

Děkujeme za podporu