Všesokolské slety

XVII. Všesokolský slet 30. června až 5. července 2024

Příprava sedmnáctého ročníku je v plném proudu. Sletový týden se bude konat v Praze od 30. června do 5. července 2024.

Pro vaši informaci uvádíme přehled všech skladeb sletu. Níže pak jsou uvedeny skladby, které budeme nacvičovat v naší jednotě.
Pokud máte zájem se k nám přidat můžete kontaktovat cvičitele či cvičitelku uvedenou u skladby.

Župní slet bude v sobotu 25.5.2024 od 14:00 na hřišti za sokolovnou v Tišnově
Zkoušky budou v odpoledních hodinách v průběhu týdne před sletem dle domluvy a možností cvičitelů.

Krajský slet bude v Brně v neděli 9.6.2024 od 14:00 na hřišti Sokol Brno I, Kounicova ulice
Zkoušky budou probíhat v pátek 7.6. a v sobotu 8.6.2024, rozpis zkoušek zatím není k dispozici. Generálka bude v neděli 9.6.2024 dopoledne.

 

Skladby XVII. všesokolského sletu

 1. Čmeláčci – Rodiče a děti
 2. Mravenci – Předškolní děti
 3. S tebou mě baví svět – Celá rodina
 4. Sokolhraní – Mladší žáci, mladší žákyně
 5. Čarodějky – Mladší žákyně
 6. Fitness – Starší žactvo
 7. Leporelo – Dorostenky a mladší ženy
 8. Před kamerou – Dorostenci, muži
 9. V rytmu srdce – Dorostenky, ženy
 10. Babí léto – Ženy a seniorky
 11. Rocková symfonie – Dorost, muži a ženy
 12. Jdi za štěstím – Seniorky a senioři

ČMELÁČCI
Skladba pro rodiče a děti na písničky Petra Skoumala s texty Zdeňka Svěráka
Nácvik v naší jednotě povede cvičitelka Irena Pálková.
Nácviky budou 1x týdně v sokolovně. Termín a zahájení nácviků bude upřesněn.
kontakt: palkova.irena@seznam.cz

video skladby

 

MRAVENCI 
Skladba pro předškolní děti na písničky Pavla Nováka,
Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka

V naší jednotě budou nacvičovat předškolní děti.
Předpokládáme dva celky, tj.16 dětí a 2 cvičitelky.
Nácviky budou každý čtvrtek po cvičení PD od 17 – 18 hodin
ve velkém sále sokolovny. Nácvik bude zahájen v průběhu měsíce října.
kontakt: zizlavskah@seznam.cz

video skladby

 

ČARODĚJKY
Skladba pro mladší žákyně na směs písniček různých autorů
např.úvodní píseň ze seriálu Čarodějky z předměstí či filmovou Saxanu.

Nácvik bude probíhat na ZŠ 28.října pro vedením p. učitelky Štětinové a p. Lenky Šikulové
Cvičit budeme každé pondělí od 15 – 15:45 v tělocvičně ZŠ nám. 28.října
Začneme nacvičovat 18.9.2023
kontakt: stetinova@tisnov-zs28.cz

video skladby

 

FITNESS
Skladba pro starší žáky a žákyně na směs písniček od skupiny Verona a R. Krajča.
Cvičenci budou cvičit s bradly a pompony.

Nácvik bude probíhat v tělocvičně sokolovny každé pondělí od 16 – 17 hodin
pod vedením cvičitelky A. Štveráčkové.
kontakt: stverackova.alena@email.cz

video skladby

 

LEPORELO
Skladba pro dorostenky a mladší ženy na směs písniček od Ewy Farné
o
bsahuje prvky akrobacie, aerobiku, jógy i tance. Jako náčiní byly zvoleny karimatky.
Nácvik bude probíhat v hale SSK každý čtvrtek od 20 – 21 hodin
pod vedením cvičitelky E. Brázdové
kontakt: brazdova62eva@seznam.cz

video skladby

 

PŘED KAMEROU
Skladba pro dorostence a muže na směs hudby Dudácké skupiny Dropkics Murphys, The Snake Charmer a skupiny Cimbal brothers. Skladba obsahuje dechberoucí momenty, zejména v závěru, a má v sobě zakomponován také jeden zajímavý prvek, prostné cvičení z roku 1938 z dnes již legendární skladby „Přísaha republice“, které ukazuje, jak bylo nadčasové a že i po více jak 80 letech má co nabídnout.
Nácvik bude probíhat ve velkém sále každé úterý nebo neděli od 18 do 19 hodin pod vedením cvičitele Pavla Hrabce.
kontakt: hrabecp@seznam.cz

video skladby

 

BABÍ LÉTO
Skladba pro seniorky a ženy na směs známých hitů nejen o dešti.
Jako náčiní byl zvolen deštník ve dvou barevných variantách,
který bude používán v zavřené i otevřené formě.

Nácvik bude probíhat ve velkém sále každé úterý od 19 – 20 hodin
pod vedením cvičitelky H. Žižlavské
kontakt: zizlavskah@seznam.cz

video skladby

 

JDI ZA ŠTĚSTÍM
Skladba pro seniory a seniorky na směs známých hitů Karla Gotta.
Tato skladba je o dobré partě spojené společným prožitkem založeným
na pohybovém obsahu, kontinuitě cvičení, hudby a přátelské atmosféry.
S pokornou úctou začleňuje v druhé části skladby cvičení věrné gardy.

Nácvik bude probíhat v tělocvičně každou středu od 15 – 16 hodin
pod vedením cvičitelů J. Slámy a L. Mácové
kontakt: j.slama.sokol@seznam.cz

video skladby

 

Ohlédnutí – XVI. Všesokolský slet 1. až 6. července 2018

Šestnáctý ročník se konal v červenci 2018 na pozadí oslav stého výročí vniku Československého státu. Slet se mimo jiné stal i holdem sokolským generacím a sokolům, jež stáli u zrodu československých legií v době první světové války, ve které bojovali za vnik samostatného státu.
V rámci příprav sletu a oslav se také pořádala celá řada sokolských akcí, předsletových a sletových soutěží.

11 skladeb VXI. Všesokolského sletu

 1.     MÉĎOVÉ – skladba pro rodiče a děti
 2.     NOTY – skladba pro předškolní děti
 3.     V PEŘINĚ – skladba pro mladší žákyně
 4.     DĚTI, TO JE VĚC! – skladba pro mladší žákyně, mladší žáky
 5.     CIRKUS – skladba pro starší žactvo
 6.     SILUETY – skladba pro dorostenky a mladší ženy
 7.     CESTA – skladba pro ženy
 8.     ŽENOBRANÍ – skladba pro ženy
 9.     BORCI – skladba pro muže
 10.   PRINCEZNA REPUBLIKA – skladba pro seniorky a seniory
 11.   SPOLU – společná česko-slovenská skladba pro ženy a muže

Fotografie z pracovního předvedení hromadných skladeb ČOS pro XVI. Všesokolský slet v roce 2018 (fotografie Marie Brunerová)
Zdroj: http://www.sokol.eu/obsah/5491/xvi-vsesokolsky-slet-2018 

Historie sokolských sletů

Všesokolský slet lze zcela jistě považovat za vrchol sokolské činnosti. Od založení Sokola se konalo již 15 sokolských sletů včetně doprovodných průvodů Prahou. Tato velkolepá událost podporující lásku k vlasti je tak významná nejen pro celý Sokol, ale pro celou zemi.

V průběhu historie byl Sokol několikrát rozpuštěn, ale vždy se jeho členové dokázali spojit a společnou ideu znovu vzkřísit. Sokolské slety jsou důkazem soustavné činnosti a společné práce jednotlivých členů všech jednot. Tato společná síla v průběhu historie zapůsobila i za hranicemi našeho státu a sokolské myšlenky se mezinárodně šíří pomocí sokolských organizací založených v řadě evropských zemí, USA a Kanadě. Více si o Sokole ve světě můžete přečíst zde.

V průběhu historie byl Sokol několikrát rozpuštěn, ale vždy se jeho členové dokázali
spojit a společnou ideu znovu vzkřísit. 

Historicky první slet se konal v roce 1882 – dvacet let po založení Sokola. Tehdy cvičilo pod vedením Miroslava Tyrše 700 mužů a v průvodu pochodovalo 1 572 sokolů. S navyšujícím se počtem sletů se navyšovaly nejen řady cvičenců a účastníků průvodu, ale i počet diváků. V roce 1932 se uskutečnil devátý slet ke stému výročí narození M. Tyrše a tehdy se sešlo 190 tis. cvičenců, konaly se 3 průvody se 100 tis. účastníky a slet sledovalo přes milion diváků.

Každý slet se vždy koná na pozadí významné události. Mezi velmi významné je možné zařadit desátý až dvanáctý slet:

 • X. slet v roce 1938 se konal v době fašistické hrozby a stal se tak povzbuzením národa před mnichovskými událostmi.
 • XI. slet v roce 1948 se uskutečnil až po únorovém puči komunistů. Skladba mužů vzpomněla sokolů umučených za války a dále během průvodů došlo i k demonstracím proti režimu a prezidentu Gottwaldovi.
 • XII. slet v roce 1994 se konal po 46leté přestávce. Na tribunu přišel i prezident Václav Havel. V úvodu vystoupení se ozvaly pražské zvony a Sukův pochod V nový život. Slet byl důkazem, že Sokol opět žije.

V roce 2018 se koná již šestnáctý slet, který se tentokrát stal součástí oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu.

Děkujeme za podporu