Cvičení pro všechny

Cvičení pro rodiče s dětmi

Společné cvičení rodičů nebo prarodičů s malými dětmi je ideální aktivitou, při které spolu rodiče a děti tráví společný čas. Děti si navíc postupně zvykají na své vrstevníky a cizí prostředí. K dětem přistupujeme citlivě, volíme takovou náročnost, aby děti vše zvládly a měly pocit úspěchu.

Jak začít

Přijďte si cvičení vyzkoučet, první hodina je zkušební a je zdarma. S sebou si vezměte pro sebe i pro dítě přezůvky, pro děti takové, aby jim při běhání nepadaly. Většina dětí si nosí i lahvičku s pitím a malou svačinku po cvičení. Nemusíte hned cvičit jako ostatní, stačí se koukat a děti se většinou samy zapojí. Cvičení probíhá tak, že my nabízíme hru nebo cvičení a pokud to zrovna Vaše dítě nebaví, může si s vámi dělat něco jiného, pokud u toho nebude překážet ostatním a rušit je. První část hodiny je zahřívací a rozcvičovací. Potom si společně rozmístíme nářadí a na něm děti cvičí jak chtějí. Cvičitelky vám radí co můžete na nářadí nového vyzkoušet. Ze začátku je to o „osahání“, stačí vylézt a slézt, preferujeme samostatnost dětí a snažíme se jim spíš jen trošku poradit a dávat záchranu. Děti učíme, že bez rodičů nebo bez cvičitelky na nářadí samy nesmějí. Po společném úklidu nářadí bývají na konci hodiny společné říkanky nebo pohádky.
Celou hodinu dítě hlídají rodiče, pokud potřebují odejít třeba s druhým dítětem, je potřeba se domluvit na hlídání se cvičitelkou, nemusí si vašeho odchodu všimnout. Cvičitelky vždy nabízí vhodný a bezpečný program pro děti. Rodiče odpovídají plně za své děti.

Věková kategorie:

cvičení je vhodné pro děti přibližně od dvou let

Obsah lekcí:

 • podpora pohybového vývoje – speciálně vybrané cviky dle předcvičující lektorky
 • stimulující cvičební pomůcky – během lekce používáme velké množství pomůcek, které motivují děti k pohybu, rozvíjejí jemnou motoriku, vnímání barev, tvarů apod.
 • podpora spontánního pohybu – v každé lekci postavíme dětem společně pestrou překážkovou dráhu, kterou s nadšením zdolávají a rozvíjejí své aktuální dovednosti.
 • rozvoj řeči, vnímání rytmu – cvičení doprovází básničky a písničky. Děti si jich mnoho zapamatují a cvičení v jejich rytmu je baví. Rozvoj řeči a pohybových dovedností spolu úzce souvisí, proto básničky s napodobováním zařazujeme do každé lekce cvičení rodičů s dětmi. Řeč, pohyb a rytmus jsou v nich ideálně propojeny a rozvíjejí děti po všech stránkách

Kontaktní osoby:

Lenka Floriánová – lenka.florianova@seznam.cz
Irena Pálková – palkova.irena@seznam.cz

Termín lekce: čtvrtek 17:00 – 18:00

čtvrtek 17:00–18:00 – tělocvična

Začínáme cvičit:

ve čtvrtek 14.9.2023  v  17:00 v tělocvičně

Nejmladší žactvo

Cvičební lekce je určena pro holky i kluky. Učíme je především základy gymnastiky, jejíž cílem je všestranný pohybový rozvoj a koordinace těla. Učí se tak všeobecné zdatnosti a sportovní výkonnosti.  Všestranné cvičení dále doplňujeme o základy míčových her, florbalu a atletiky.

Pro nové zájemce doporučujeme navštívit hodinu a cvičení si vyzkoušet. Ve cvičení jsou děti bez rodičů, přítomnost rodičů je možná během měsíce září nebo při prvních – zkušebních hodinách. První zkušební  hodiny jsou zdarma, pokud budete chtít cvičení dále navštěvovat je nutné vyplnit přihlášku do Sokola a zaplatit členský příspěvek. Není nutné se hlásit předem. Prostě přijdete, zkusíte a uvidíte :o))

Cvičení je již obsazené

Věková kategorie:

Cvičení je vhodné pro děti od 4 do 7 let,  maximálně však 1. třída ZŠ. Počet dětí ve cvičení je omezen na 30 dětí. Budeme upřednostňovat děti, které již chodili a mají  zaplacené známky na kal. rok 2023. O naplnění stavu vás budeme informovat v průběhu září, jak začnou děti chodit.

Obsah lekcí:

 • gymnastika
 • atletika
 • míčové hry
 • florbal

Kontaktní osoby:

Helena Žižlavská – zizlavskah@seznam.cz
Alena Štveráčková, Karolína Pešková, Cyril Pavlíček

Termín lekce:

čtvrtek 16:00–17:00 – tělocvična

Začínáme cvičit:

čtvrtek 14.9.2023 v 16 hodin

Co děláme v hodinách:

Tanečky pro nejmenší

Tanečky jsou určeny pro holky i kluky. Děti se učí vnímat pohyb a hudbu. Trénujeme koordinaci pohybů, pohyb na hudbu a spolupráci s ostatními.

Rodiče mohou být na hodině přítomni, ale pokud to děti zvládnou, preferujeme hodinu bez přítomnosti rodiče. S sebou děti potřebují vhodné boty na přezutí a pití. Tanečky si můžete přijít vyzkoušet bez předchozí domluvy – první hodina je zdarma.“

Věková kategorie:

cvičení je určené pro děti ve věku cca 3,5 až 7 let

Obsah lekcí:

 • základy pohybu na hudbu
 • nácviky tanečků na různá vystoupení
 • pohybové hry

Kontaktní osoby:

Veronika Slámová – ver.slamova@seznam.cz

Termín lekce:

pondělí 16:00–17:00 – loutkový sál

úterý    17:00 – 18:00 – loutkový sál

Začínáme cvičit:

pondělí 11.9.2023 v 16:00 hodin

Mladší žákyně

Cvičební lekci určenou pro mladší žákyně vedou zkušené cvičitelky. Hlavním smyslem lekcí je rozvíjet v děvčatech obratnost, správné držení těla a všeobecnou sportovní zdatnost. Používáme celou řadu pomůcek a nářadí. Mimo jiné se děvčata učí fungovat v kolektivu a budovat smysl pro kamarádství.

Počet dětí ve cvičení je omezen na 25. Informace o volných místech vám podá cvičitelka.

Cvičení je již obsazené

Věková kategorie:

cvičení je určené pro žákyně ve věku 6 až 10 let, počet je omezen na 25 dětí

Obsah lekcí:

 • cvičení na nářadí
 • základy sportovní gymnastiky
 • cvičení s náčiním

Kontaktní osoby:

Eva Brázdová – brazdova62eva@seznam.cz

Termín lekce:

pondělí 17:00–18:00 – pro žákyně 3. – 5. třídy základní školy – tělocvična

středa  16:00 – 17:00 – pro žákyně 1. a 2. třídy základní školy – tělocvična

Začínáme cvičit:

pondělí 11.9.2023 v 17:00 hodin

Žáci

Cvičení pro žáky (kluky) je zaměřeno především na gymnastiku, ze které speciálně vybíráme nářadí, které patří do mužské kategorie. Mezi tím se také soustředíme na posilování, aby mohli žáci postupně cvičit složitější věci. Na konci cvičení bývá zpravidla odměna formou nějaké hry – nejčastěji vybíjené.

Věková kategorie:

cvičení je určené pro kluky ve věku 6 až 15 let

Obsah lekcí:

 • gymnastika – prostná, hrazda, kruhy, bradla, přeskok
 • posilování s vlastním tělem
 • míčové hry pro zpestření lekce

Kontaktní osoby:

Pavel Hrabec – hrabecp@seznam.cz

Termín lekce:

úterý 17:00–18:00 – tělocvična
pátek 16:00–17:00 – tělocvična

Začínáme cvičit:

úterý 12.9. 2023 v 17:00 hodin

Starší žákyně a dorostenky

Obsah cvičení je přizpůsoben tak, aby spolu mohly cvičit dívky různého věku. Základní prvky mohou dívky trénovat společně. Vzájemně se tak od sebe učí a pomáhají si k lepším výkonům. V případě účasti na závodech pak předvádějí sestavu, která je určena právě pro jejich věkovou kategorii.

 

Věková kategorie:

cvičení je určené pro holky ve věku cca od 12 do 16 let

Obsah lekcí:

 • gymnastika
 • cvičení s různým náčiním
 • kondiční a protahovací cvičení

Kontaktní osoby: Musilová Pavla

Musilová Pavla – pavla@physics.muni.cz

Termín lekce:

pondělí 18:00–19:00 – tělocvična

Začínáme cvičit:

pondělí 11.9.2023 v 18:00 hodin

Rekondik

V této lekci se zaměřujeme na všestranné cvičení s náčiním či bez.

Rekondik je cvičební hodina zaměřená na aerobní cvičení, posílení problémových partií těla, protažení zkrácených svalů, posilování s malými činkami, posilovací gumou různých pevností, overbally, cvičení s netradičním náčiním. Při cvičení také využíváme stepy a bosu.

Stepy jsou zaměřené na zlepšování fyzické kondice, což pozitivně ovlivňuje činnost srdce a plic. Cvičením na stepech si vypracujete nohy, hýždě i horní části těla.

Balanční podložky BOSU  efektivně procvičí celé tělo. Při cvičení dochází k vyrovnávání zátěže vlastní hmotností a tím se rovnoměrně procvičují všechny svaly včetně svalových partií uložených v hlubších vrstvách, které je mnohdy obtížné procvičit. Spalování tuků je rychlejší a svalstvo posílenější.

Věková kategorie:

cvičení je vhodné pro ženy všech věkových kategorií

Obsah lekcí:

 • rekondik – aerobní cvičení, posílení problémových partií těla, protažení zkrácených svalů, posilování s malými činkami nebo gumou různých pevností, overbally
 • stepy – cvičení na stepech
 • bosu – balanční cvičení zaměřené především na hluboké svalové partie

Kontaktní osoby:

Eva Brázdová – brazdova62eva@seznam.cz 

Termín lekce:

pondělí 20:00–21:00 – tělocvična

Začínáme cvičit:

pondělí          4.9.2023 ve 20:00 hodin

Gymbally

Gymbally je cvičení, při kterém se využívají velké gumové míče a je vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Při cvičení na míčích je možné zapojit všechny svalové skupiny. Využíváme např. prvky z aerobiku, pilates apod. Vybíráme takové cviky, které pomáhají posilovat zádové a břišní svaly, šetří klouby a protahují zkrácené svaly.

Věková kategorie:

cvičení je vhodné pro ženy všech věkových kategorií

Obsah lekcí:

Úterní lekce jsou zaměřené spíše na zdravotní cvičení bez hudby pod vedením rehabilitační sestry. Ve středu je cvičení spíše kondiční, s hudbou, zaměřené na posilování a protahování problémových partií. Obě lekce obsahují:

 • cvičení s prvky pilates
 • balanční cvičení
 • protahovací a posilovací cvičení především zádových a břišních svalů

Kontaktní osoby:

Ludmila Lubinová (úterý) – lubinoval@seznam.cz

Eva Brázdová (středa) – brazdova62eva@seznam.cz

Termín lekce:

úterý 19:30–20:30 – loutkový sál

středa 19:30 – 20:30 – tělocvična

Začínáme cvičit:

úterý  5.9.2023 v 19:30 hodin – loutkový sál

středa 6.9.2023 v 19:30 hodin – tělocvična

Pilates

Pilates je cvičební metoda, která je zaměřená především na správné fungování svalové hmoty, flexibility těla a správného dýchání. Soubor cviků klade důraz na hluboké vnitřní břišní a zádové svaly a svaly pánevního dna. Tím mají cviky velmi dobrý účinek na páteř. Pilates se tak velmi často doporučuje a cvičí při problémech se zády.

Na toto cvičení se nevztahují roční sokolské příspěvky. Cvičení se platí přímo cvičitelce na hodině.

Věková kategorie:

cvičení je vhodné pro ženy všech věkových kategorií

Kontaktní osoby:

Andrea Vlková,
telefon: 608 848 244
e-mail: vlkovaandy@seznam.cz

 

Termín lekce:

čtvrtek 19:00– 20:00 – tělocvična

Začínáme cvičení:

od čtvrtek 31. 2023 v  19:00 hodin – tělocvična

Ženy

Cvičení pro ženy starších věkových kategorií zaměřené na udržení fyzické kondice, pohyblivosti kloubních spojení a vitalitu. Od 6.10.2022 vede pondělní i čtvrteční cvičení profesionální cvičitelka Andrea Vlková s atestacemi na zdravotní cvičení.

Věková kategorie:

cvičení je vhodné pro ženy starších věkových kategorií

Obsah lekcí:

rozcvička

aerobní cvičení – jednoduché cvičení na zvýšení tepové frekvence

posilování – posílení svalových partií trupu a končetin

uvolnění – protažení všech svalových partií

Cvičitelé:

Andrea Vlková – vlkovaandy@seznam.cz

Termín lekce:

pondělí 19:00 – 20: 00 tělocvična
čtvrtek  18:00 – 19:00 – tělocvična nově od 6.10.2022

Začínáme cvičit

čtvrtek 31.8.2023 od 18:00, tělocvična

Senioři a seniorky

Zdravotní cvičení je určeno pro ženy a muže zhruba od 60 do 100 a více let. Obsah cvičení je zaměřen na procvičování kloubů a svalů s důrazem na individuální možnosti cvičenců. Nespornou výhodou tohoto pravidelného cvičení je kromě zlepšování kondice, také pravidelný kontakt s přáteli.

Cvičitelé:

Jan Sláma st.

Termín lekce:

středa 15:00 – 16:00 – tělocvična

pátek 15:00 – 16:00 – tělocvična

Začínáme cvičit

pátek 6.9.2023 v 15:00

Gymnastika pro dospělé

Cvičení je určeno zejména pro muže, ale přijít mohou všichni, kteří chtějí cvičit. Při cvičení je kladen důraz na rozvoj síly, obratnosti a koordinace. Využívány jsou nejen kruhy, hrazda, prostná, ale nezapomínáme ani na bradla a přeskok.

Věková kategorie:

vhodné od 16 let, začátečníci i pokročilí

Kontakt:

Pavel Hrabec – hrabecp@seznam.cz

Termín lekce:

čtvrtek  20:00 – 21:00 – tělocvična

Začínáme cvičit:

čtvrtek 7.9.2023 ve 20:00

Dorost a muži

Cvičení na udržování tělesné kondice, lehké protahování a posilování těla při rozcvičení. Hlavní náplní je hraní kolektivních míčových her – košíková, florbal a jiné. Zpestřením hodin je cvičení na nářadích a s náčíním (medicimbaly, bosu, švihadla, činky atd.). Nechybí doplnění tekutin po cvičení.

Věková kategorie:

vhodné pro muže od 16 let

Kontaktní osoby:

Josef Valenta, valenta-josef@volny.cz

Termín lekce:

úterý 19:00–20:00 – tělovična

pátek 19:00–20:00 – tělocvična

Začínáme cvičit:

úterý 5.9.2023 v 19:00 hodin

 

Košíková (muži)

Jóga

Cvičení jógy probíhá v sokole 2x týdně ve cvičebně jógy

Kontaktní osoby:

ses. Slouková –   sloukova.jit@seznam.cz

 

Termíny lekcí:

Pondělí 17:45 – 18:45 (ses. Slouková)

Čtvrtek 17:45 – 18:45 (ses. Charvátová)

Děkujeme za podporu