Sportovní oddíly

Jasánek – oddíl pobytu v přírodě

Jasánek je sokolský oddíl pobytu v přírodě, který má za cíl sdružovat děti, vytvářet přátelské prostředí pro adaptaci do soudobé společnosti, utužovat vztah a kontakt s přírodou, upevňovat sokolské ideály, vzdělávat ve všeobecné rovině, vytvářet prostor k volnočasovému vyžití a sportovním zážitkům, popularizovat sokol u mladé generace a dětí a také připravovat reprezentanty naší župy i jednoty na zálesácký závod zdatnosti.
Oddíl funguje od září roku 2022 a zaznamenal již několik akci, které měly za cil vytvořit kladný vztah tak k organizaci Sokol, k přírodě, vytvořit stabilní kolektiv oddílu a připravit je na zálesácký závod zdatnosti.
Akce jsou pořádány v úzké spolupráci mezi jednotami Tišnov a Lomnička pod záštitou Heleny Žizlavské. Program připravují Alena Štveráčková, Karolína Pešková, Soňa Mihulová, Hana Straková a Dorka Pokorná. Akce probíhají každý měsíc a liší se délkou i náplní.
Dosavadní proběhlé akce:
Po stopách legionářů, Klucaninou křížem krážem, Za pokladem panů z Lomnice, Pevnost sokolovna, Výprava na Vlčí boudu, Soustředěni ZZZ, župní přebor ZZZ, Výlet do neznáma, příměstské tábory od r. 2020 a pobytový tábor 2023.

Věková kategorie:

dokončená 3.tř. ZŠ – 17 let

termín schůzek:

každou středu od 17 – 19 hodin v loutkovém sále

Začínáme:

první informativní schůzka bude ve středu  13. 9. 2023  v 17:00

vedoucí:
kontaktní e-mail:

Hana Straková, Soňa Mihulová, Alena Štveráčková, Karolína Pešková, Dorka Pokorná
jsem.zalesak@gmail.com

Nejbližší akce:

Vlčí bouda 2                                               8.9. – 10.9.2023

Župní ZZZ a večer sokolských světel         7.10.2023

Praha                                                          27.10. – 29.10.2023

Zachraňte Honzíka !                                 18.11.2023 v 9:00

Vánoční pohoda s Jásánkem                  9.12. – 10.12.2023

Zimní akce                                                27.1.2024

Běžky, Pěšky ?                                         23.2. – 25.2.2024

 

Děkujeme za podporu