Ve středu 27.3.2024 od 18:00 se bude v loutkovém sále sokolovny konat valná hromada naší jednoty.

Program:
1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Zpráva o činnosti jednoty za rok 2023
4. Zpráva o hospodaření
5. Zpráva kontrolní komise
6
. Zprávy o činnosti oddílů
7. diskuse
8. usnesení a závěr

Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme všechny členy jednoty !!