Z důvodu prodlooužení nouzového stavu rušíme tyto akce:

Jarní burza minerálů ve dnech 24.-26.4.2020
Doufáme, že se podaří upořádat podzimní burzu ve dnech 6.-8.11.2020.

Pochod župou Pernštejnskou 8.5.2020
Budeme se snažit najít jiný termín v letošním roce.