Cvičení ve školním roce bude zahájeno v týdnu od 4.9.2023 pro  všechna cvičení dospělých a v týdnu od 11.9.2023 pro všechna cvičení dětí podle pravidelného rozvrhu.

Noví cvičenci si mohou  vyzkoušet první hodinu zdarma. Pokud se budou chtít přihlásit vyzvednou si u dozora ve vstupu přihlášku, kterou vyplní a uhradí členský příspěvek. Po úhradě jim bude vystavena kartička, kterou se budou prokazovat na vstupu do cvičení.

Na podzim letošního roku budou zahájeny nácviky na XVII. všesokolský slet, který se bude konat v Praze začátkem června 2024. Podrobnější informace o sletu a skladbách, které budeme nacvičovat v naší jednotě naleznete na záložce SLETY na úvodní stránce. Pokud se k nám přidáte budeme rádi.