Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov  se bude konat dne 17.6.2020 od 18:00 ve velkém sále sokolovny.

Program:

  1. zahájení
  2. volba zapisovatele a komisí
  3. schválení programu VH
  4. zpráva výboru o činnosti za rok 2019
  5. zpráva o hospodaření v roce 2019 a rozpočet na roki 2020
  6. zpráva revizní komise
  7. plán činnosti na rok 2020
  8. různé, diskuze
  9. usnesení a závěr