Na základě usnesení vlády ČR ze dne 30.4.2020 můžeme od 11.5.2020 obnovit cvičení ve vnitřních i vnějších prostorách sokolovny. Cvičení je umožněno do počtu 100 osob, je nutné dodržovat rozestupy a hygienická opatření. Sportovci nemusí mít při cvičení roušky. Nelze používat šatny a sprchy, WC je možno používat normálně.

Cvičení zahájí oddíly žákyň, žáků, předškolních dětí a rodičů a dětí ve svých pravidelných hodinách. Oddíl karate již cvičí od minulého týdne venku na hřišti.

O zahájení oddílů dospělých je nutno se informovat u svých cvičitelů.

V pondělí 11.5.2020 bude od 20:00 rekondik a ve středu 13.5.2020 gymbaly od 19:30 s Evou Brázdovou
Cvičení Pilates bude 14.5. ve čtvrtek již od 18:30 a 21.5.2020 také od 18:30, pak již normálně každý čtvrtek od 19:00 hod.