Vážení cvičenci, cvičitelé a příznivci sokola,

Na valné hromadě v březnu 2022 bylo rozhodnuto o změně systému platby za roční příspěvky, který bude platit od r. 2023. Změna systému zohledňuje to, že někdo chodí cvičit jednou týdně a někdo 2x nebo 3x týdně a platí všichni stejně.
Zároveň musíme do 1.1.2023 navýšit roční příspěvky a to hlavně z důvodu zdražení energií a to především plynu. Vyšší cenu za elektřinu hradíme již od prosince 2021 a za plyn již od ledna 2022.
Věříme, že navýšení ročních příspěvků vás neodradí od dalšího cvičení a budete s námi cvičit i nadále.

Roční příspěvky je možno i nadále hradit na účet č. 115-8193680247/0100
Jako variabilní symbol uveďte datum narození člena ve tvaru RRMMDD
Do poznámky k platbě napište jméno, příjmení člena a oddíl nebo cvičení kam chcete docházet.
ÚPLNĚ NOVÝ CVIČENEC VYPLNÍ U DOZORA PŘIHLÁŠKU.

Od 1.1.2023 přechází Sokol na elektronickou evidenci členů, neobdržíte již žádné známky, členskou průkazku vám na vyžádání zašleme e-mailem. Dostanete kartičku se cvičením, které jste uhradili  a tu budete ukazovat při vstupu.

Potvrzení za úhradu ročních příspěvků pro pojišťovnu vám zašleme zase e-mailem na vyžádání. Do e-mailu je nutno napsat jméno a příjmení cvičence, datum narození, bydliště a datum platby.

Přehled nových ročních příspěvků a pokyny k úhradě jsou také na úvodní straně naších stránek

Výše ročních příspěvků pro je možno stáhnout v PDF:
všestrannost (žáci, žákyně, PD, R+D, senioři, ženy, muži, gymbaly, rekondik)
ostatní (karate, lukostřelba, divadlo, šachy)

Cvičení PILATES s A. Vlkovou už bude od 1.1.2023 mimo Sokol. Sokolky, které chodí do Rekondiku a zároveň na Pilates uhradí roční příspěvky do Sokola za 1 cvičení týdně. Platbu za pilates budete hradit na místě přímo p. Vlkové podle její sazby.