Předškolní děti – zakončení cvičebního roku

Na konci cvičebního roku, když začne být venku teplo, se s dětmi přemístíme na hřiště. Letos jsme tam chodili již od začátku května a pilně jsme trénovali sprint,  skok do dálky a běh kolem hřiště. Po cvičení ještě některé děti pilně nacvičovali na vystoupení skladbu XVI. všesokolského sletu pro předškoláky NOTY.  Za opravdu horkého počasí 31.5.2018 jsme si také vyzkoušli různé soutěže s vodou a pořádně se přitom pocákali.  V následující hodině 7.6. 2018 jsme uspořádali závody v atletice, kde se již všechno měřilo a počítalo a děti dostali za své výkony medaile a diplomy. Poslední hodina 14.6.2018 nás zavedla za pokladem. Od sokolovny nás vedly šipky k nemocnici a dál lesíkem ke hřbitovu. Po cestě děti hledali dopisy s úkoly, našly kouzelný stom, cestu zpátky  i pokad, který byl schovaný u sokolovny. Letošní rok s předškolními dětmi byl náročný nejen tím, že na každou hodinu docházelo cca 30 dětí, ale i tím, že jsme nacvičovali skladbu na všesokolký slet. Moje velké poděkování patří nejen rodičům dětí, které nacvičovaly na slet, ale také děvčatům Katce Valentové a Alče Štveráčkové, které mi vydatně pomáhali při cvičení a nácviku skladby. Přejeme všem našim předškolákům co po prázdninách nastupují do 1. třídy, aby se jim ve škole dařilo.

H. Žižlavská