Slavnostní ples

Slavnostní ples

V letošním roce slavíme 100 let od založení naší republiky. Toto výročí bychom chtěli řádně oslavit a proto jsme se rozhodli uspořádat slavnostní ples. Ples  se uskuteční 27.10.2018 ve všech prostorách tišnovské sokolovny. Připravujeme slavnostní výzdobu a pestrý program. Průvodcem večera bude F. Trnčák a zahraje Bystřická kapela, která bude hrát až do 2 hodin. Součástí plesu bude také výstava 100 let se sokolem, která bude v tělocvičně.

Před slavnostním plesem proběhne v loutkovém sále od 18:00 slavnostní sokolský večer k ukončení sletového roku a vyhodnocení XVI. všesokolského sletu, který se konal v letos červenci v Praze a kterého se z naší jednoty a celé župy Pernštejnské zúčastnilo téměř 200 cvičenců, cvičitelů a doprodu.

termín slavnostního plesu : 27.10. 2018 ve 20:00 celá sokolovna

termín sokolského večera: 27.10. 2018 v 18:00 Loutkový sál

Děkujeme za podporu