Dne 8. října si symbolicky připomínáme nejen pět tisícovek sokolů a sokolek, kteří položili své životy v protinacistickém odboji, a mezi nimiž bylo i na 150 sokolů podílejících se na přípravách atentátu na Reinharda Heydricha, ale i všechny sokoly, kteří padli v letech 1. světové války v řadách československých legií bojujících za vznik samostatného státu, stejně jako sokoly a sokolky z řad 3. protikomunistického odboje.

V naší jednotě se k oslavám přidáme v pátek 7.10. 2022 pietním aktem před sokolovnou a u pomníku Boženky Škrabálkové.

Všichni členové sokola a jejich příznivci si tento den připomenou připnutou kokardou svou příslušnost k sokolské obci a připomenou tak památku členů sokola, kteří obětovali životy či svobodu při zrodu samostatného státu a boji za svobodu v následných desetiletích.

Kokardu je možno zakoupit u dozora v sokolovně za částku 50 Kč.

V pátek 7.10.2022 se bude konat večer sokolských světel. Je to akce, kterou vymyslela sestra Jarina Źitná a spočívá v pouštění lodiček se svíčkama za padlé sokoly a sokolky.
Lodičky budeme vypouštět na soutoku Svratky, Loučky a Besénku u cyklostezky. Od 17:30 hodin bude možné přijít, udělat si lodičku a pustit ji po vodě. K dispozici bude kůra, svíčky a zápalky. Vezměte si s sebou nožík na úpravu kůry.

Fotky ze 7.10.2022 jsou ve fotogalerii