Ohlédnutí za proběhlou sběratelskou akcí Minerál Tišnov ze 2.-4. listopadu 2018

Nejen návštěvníci ale i vystavovatelé a organizátoři mají za sebou již 85. mineralogickou burzu pořádanou T.J. Sokolem Tišnov společně s organizátorem Galerií PATRIOT v Sokolovně , sportovní hale SSK a gymnáziu. A právě za organizátory bych si dovolil několik shrnujících slov. Troufnu si tvrdit, že se opět vracíme do zlaté éry mineralogických akcí v Tišnově, kdy kvalitou vystavovatelů, pestrostí minerálů a šperků a počtem návštěvníků dosahujeme vrcholu těchto akcí konaných v letech 2000 až 2010. Podařilo se nám překonat nástrahy konkurenčních akcí a vymoženosti internetového obchodování a opět máme vysoké návštěvnosti. Podzimní akce se zúčastnilo téměř 7000 návštěvníků, přijelo k nám přes 210 vystavovatelů z různých zemí Evropy i ze zámoří (např. Pákistán, Afghánistán, Indie) a celá akce se konala ve třech různých budovách v centru Tišnova, kterým dominovala budova Sokolovny. Sebekriticky připouštím, že stále máme co zlepšovat a na čem pracovat. Již na jaře 2019 nebudou na balkoně Sokolovny vystavovatelé z Rumunska, kteří nabízeli barvené minerály, lepené a falešné vzorky estetických kamenů. Po našem upozornění neodstranili tyto ze své nabídky, tak jim byl okamžitě zakázán přístup na další akce. Zapracujeme také na unifikaci výstavních ploch v původních prostorách Sokolovny tak, že zainvestujeme značné finanční prostředky do nových podstav i desek stolů. Rádi bychom také zlepšili kvalitu zázemí toalet, což si opět vyžádá další investice. Již na letošní ročník jsme od města Tišnova dostali dotaci na propagaci, tak věřím, že spolupráce s městem bude pokračovat a posuneme se i v těchto rekonstrukcích. Dalšími partnery akce byli Český rozhlas a stavební společnost Subterra a.s. Právě díky našim partnerům jsme si dovolili rozsáhlou propagaci, která oslovila tolik návštěvníků. To je k zamyšlení i pro další firmy, které by rády spojily své jméno s takto významnou akcí, jakou Minerál Tišnov je. Vždyť se jedná o největší akci svého druhu v celém Česku a Slovensku, kdy kvalita a věhlas roste a roste.

A na závěr poděkování všem, bez kterých by se tato akce nemohla konat v takové míře a kvalitě. Díky patří především starostovi Tišnovského sokola Jiřímu Veselému za jeho pracovní nasazení a organizaci všech ostatních sokolů s pomocí instalace zázemí burzy. Poděkování Sylvii Pavlíčkové za zajištění pokladen, Rosťovi Černochovi za jeho pomoc s elektroinstalací, Mgr. Karlu Švábenskému z SSK a ředitelce gymnázia PhDr. Barboře Holubové za pronájmy budov. Tomáš Plavec z restaurace Krček se postaral o naše občerstvení, partneři akce Město Tišnov, Subterra a.s. a Český rozhlas nás podpořili finančně.

Poděkování návštěvníkům, že nás poctili svou návštěvou a dovolím si Vás všechny pozvat již na 86. Minerál Tišnov, který se bude konat na jaře 26.-28. dubna 2019.

Za celý organizační tým Tomáš Buzrla, Galerie PATRIOT