Mikulášská návštěva proběhla ve cvičení mladších žákyň, předškoláků a rodičů a dětí. Mladší žákyně Mikuláš, čerti a andělé navštivili vše středu 4.12. 2019. Děvčata předvedla, cvičení a básničky a ty odvážnější se nechaly i čerty povozit. U předškoláků a rodičů s dětmi se nebeská návštěva stavila ve čvtrtek 5.12. Děti zazpívaly Mikulášovi písničky a předvedly různá cvičení. Mikuláš se nestačil divit jak jsou předškoláci rázem hodní a cvičení jim jde samo. Mikuláš, andělé i čerti podělili všechny děti sladkou odměnu a slíbili, že zas za rok přijdou.

fotogalerie zde

reportáž TTV ze cvičení mladších žákyň