Krajský slet v Brně

V neděli se cvičenci naší jednoty Tišnov i sokolské župy Pernštejnké zúčastnili krajského sletu v Brně. Slet se konal na hřisti Sokola Brno 1 na Kounicově ulici. Byly předvedeny všechny skladby pro XVI. všesokolský slet do Prahy. Slavnostnímu zahájení předcházel průvod městem, který vyšel z Joštovy ulice. V čela původu jela sokolská jízda na koních s prapory a cvičencům hráli do pochodu 3 dechové soubory. Cvičení se velmi vydařilo a některé skladby se konečně mohly ukázat v celé kráse své choreografie, která byla určena pro větší plochy. Například skladba Spolu předvela i gymnastickou část, kde cvičí muži. I přes hrozící bouřku a pár kapek počasí vydrželo a všchni se těšíme do Prahy.