Letošní jarní burza minerálů bude od pátku 29.4.2022 do neděle 1.5.2022.
pátek   29.5.2022  od 11:00 do 18:00
sobota 30.4.2022  od   9:00 do 18:00
neděle   1.5.2022  od   9:00 do 15:00
Dopravní situace kolem sokolovny je komplikovaná, protože probíhá kompletní rekonstrukce ulice Riegrova včetně chodníků. Přístup do sokolovny není možný hlavním vchodem. Hlavní vchod a pokladna bude přesunuta do vstupu do haly SSK. Hlavní vchod do sokolovny bude sloužit pouze jako východ.
Parkování v okolních ulicích je obtížné téměř nemožné. Doporučujeme návštěvníkům využít parkoviště na u nádraží ČD před Albertem nebo na ulici Na loukách a jít do sokolovny pěšky. Trasy z parkovišť přes náměstí vyznačíme. Také je možné zaparkovat na ulici Králova, kde je menší parkoviště. Je to na konci Tišnova směrem na Lomnici. Toto parkoviště je vhodné pro ty, kdo chtějí navštívit i jeskyni na Květnici. Trasa k jeskyni bude vyznačena od Centra sociálních služeb – penzionu.

Jeskyně bude otevřena :
v sobotu 30.4.2022 od 9:00 do 17:00 hodin
v neděli    1.5.2022 od 9:00 do 16:00 hodin
V případě nepříznívého počasi se jeskyně neotevře.