Jak oslavil T.J. Sokol Tišnov významné výročí… (Hana Hrabcová, Jiří Veselý)

V letošním roce naše republika oslavila významné jubileum – 100 let od jejího vzniku. Ve městě se uskutečnila celá řada krásných akcí, které umožnily nejen starším generacím, ale i současným generacím na chvíli se zastavit, vzpomenout si na historii a zejména i na to, co museli naši předkové vyvinout za velké úsilí, i za cenu svých životů, aby nevznikla jen republika, ale hlavně abychom mohli žít ve svobodě a míru. Město Tišnov připravilo pro občany na víkend mnoho akcí, které organizovaly různé spolky, a i díky nim se toto významné jubileum přeneslo do prožívání slavnostní atmosféry. Jednou z dalších akcí byl také slavnostní ples, který uspořádal T.J. Sokol Tišnov. Tomuto plesu předcházel i velmi významný sokolský večer s poděkováním všem cvičitelům sletu a za dlouholetou činnost cvičitelům a cvičencům T.J. Sokol Tišnov (seznam oceněných naleznete na webu www.sokoltisnov.cz)

Samotný ples chystali dobrovolníci se skvělým floristou Filipem Brackem ve svém volném čase, nebo si dokonce brali i dovolenou, aby se všichni účastníci plesu cítili pohodlně v noblesně vyzdobeném prostoru tišnovské sokolovny, proto jim všem patří velký dík, neboť dle ohlasů je zřejmé, že se akce vydařila – jeden z ohlasů si dovolíme nyní ocitovat:

„Zkušenost minulých generací nás učí, že sílu pouta s historií nelze přehlížet a podceňovat. Tato vazba má hluboký význam – to, co někdo vnímá jako oslavu, někdo jako rituál, je podstatnou součástí společenského vývoje. Je to něco, co provází lidskou pospolitost, co odráží kvalitu soužití, posiluje soudržnost a ukazuje mimo jiné na perspektivy vývoje. Tyto myšlenky mi letí hlavou, když vzpomínám na dny, které přinesly tišnovské veřejnosti oživenou vzpomínku na symbolické historické datum plné naděje a očekávání, na 28. říjen 1918.

Jedním z míst, kde na nás mohla dýchnout atmosféra prvorepublikové doby, byl sál tišnovské sokolovny. Dobové módní šarmantní kreace některých návštěvnic a návštěvníků plesu, výzdoba spojená s vlasteneckými symboly, květinové vazby v barvách trikolóry, příjemná společnost, tombola, hudební skladby a program připomínající pamětníkům, jak běžel čas – za to všechno patří organizátorům plesu – nadšencům z řad tišnovského spolku Sokol, dík.“

(PhDr. Barbora Holubová)

Bystřická kapela zahrála melodie od První republiky až po současnost. Protancovalo se všemi žánry. V nabitém programu, za který moc děkujeme všem účinkujícím a jejich vedoucím, jsme zhlédli taneční vystoupení mažoretek INSPIRO v předsálí, které navozovaly příjemnou atmosféru hned po vstupu a celý ples po uvítání všech hostů moderátory Pavlou Hanusovou a Františkem Trnčákem odstartovalo profesionální vystoupení tanečního oddílu TS Together Sokol Tišnov.  Vášnivé brazilské tango bylo k vidění od Tanečního klubu TJ Sokol Drásov a dogdancing ukázala se svým tanečním partnerem Border Colií Tereza Slováková. Nechyběly samozřejmě ani sletové melodie. Volné předvedení skladby na píseň Poupata cvičily z oddílu všestrannosti mladé dívky a část skladby Siluety předvedly třpytivé ženy v maskách všechny z TJ Sokol Tišnov. Je nutné dodat, že všechna vystoupení měla vysokou profesionální úroveň, protože se jednalo vždy o oddíly, které soutěží a úspěšně nás reprezentují i na mistrovstvích republiky.

V tělocvičně si během celého plesu návštěvníci mohli prohlédnout i výstavu k připomenutí historie Sokola a všeho, co k tomu patří. Nechyběl ani fotokoutek, aby si návštěvníci od fotografa Radima Strachoně mohli ihned odnést domů památku na tento večer.

Program zakončily ukázky z filmové dílny Radima Tichého, jak vypadalo okolí tišnovské sokolovny ještě z doby černobílých filmů, například jak Sokolové pořádali branné a lyžařské závody.

O půlnoci jsme si všichni s kapelou zazpívali nejen českou, ale přidali jsme i slovenskou hymnu a přípitkem vzdali hold republice a vlastenectví. Starosta T.J. Sokol Tišnov Jiří Veselý, který byl iniciátorem této akce, popřál nejen republice, ale i nám všem, dalších úspěšných sto let. Bystřická kapela hrála po celou dobu plesu, a i díky tomu byl taneční parket zaplněn až do čtvrt na tři, i když díky změně času jsme si pohrávali s myšlenkou, že vlastně může kapela ještě hodinu hrát a zase budou teprve dvě hodiny ráno…

Moc děkujeme všem, kteří přišli společně slavit, i když díky datu výročí byl tento ples zcela mimo plesovou sezónu. Věříme, že v příštích plesových sezónách si najde sokolský ples své místo, stane se tradicí a bude hojně navštěvován i starší generací Sokolů, pro které by to mohl být další den strávený v báječné společnosti.

Aby se ples vydařil, bylo zapotřebí také mnoha sponzorů, bez kterých by to opravdu nešlo a musíme zde říci, že místní obchůdky, malí i velcí podnikatelé, i město Tišnov, když zjistili, že se jedná o ples Sokola, ochotně přispěli do tomboly krásnými cenami. Moc děkujeme… Celý seznam sponzorů najdete na stránkách města Tišnova u tohoto našeho článku a také na webu Sokola.

Nejen v sobotu byl ale prostor pro oslavy, následující den v neděli se čestná stráž Sokola i se starostou Jiřím Veselým vydali na pietní akt, kde byly položeny kytice u tišnovských pomníků – Pomník české státnosti na ulici Svatopluka Čecha, Pomník Boženky Škrabálkové na ulici Riegrova přímo u Sokolovny a Pomník obětem světových válek na náměstí 28. října. Na závěr pietního aktu byla společně u Základní školy Smíškova zasazena krásná lípa – symbolický strom republiky.

Poté se i zástupci T.J. Sokol Tišnov přesunuli do slavnostního sálu na radnici, kde proběhlo předávání cen města Tišnova a předávání čestného občanství města. Přítomnost čestné stráže Sokolů bylo velkým přáním paní Jitky Hochmanové, rozené Kothbauerové, která převzala čestné občanství za své rodiče, manžele Oldřicha a Josefu Kothbauerovy (in memoriam) – za protinacistickou činnost. Oldřich Kothbauer byl jedním z nejvýznamnějších tišnovských odbojářů za 2. světové války a roku 1945 mu bylo uděleno prezidentem Československé republiky vojenské vyznamenání (Československý válečný kříž 1939). Jak jsme se mohli dočíst i v minulém čísle TN, pan Oldřich byl Sokolem tělem i duší a byl známý i svojí láskou k národu, za který položil i svůj život… Setkání s jejich dcerou bylo velmi emotivní a dojemné a její vzpomínky jsou velmi důležité i pro další generace, když si díky tomuto osobnímu příběhu uvědomíme, jak bezpečně je nyní v naší zemi nejen pro nás, ale i naše děti. S velkou pokorou ke všem, kteří zažili nelehká období, vyjadřujeme úctu a obdiv…

Nyní zbývá už jen si společně i nadále uvědomovat každý všední den, že je nutné připomínat dalším generacím naši historii a že je dobře, že můžeme být vděční za to, že můžeme zahájit dalších sto let naší republiky svobodně a v míru…